Migrując z tableless na Activemodel i korzystając z ręcznej polonizacji poprzez:

 def self.human_attribute_name(attr)
   HUMANIZED_ATTRIBUTES[attr.to_sym] || super
 end

napotkamy na taki oto błąd, kiedy będziemy chcieli wyświetlić błędy powalidacyjne:

wrong number of arguments (2 for 1)

Nie wiem czemu tak jest, ale wiem jak temu zaradzić ;) Wysyłamy self.human_attribute_name do lamusa.

Zamiast tego, korzystamy z include ActiveModel::Translation dla naszego modelu, po czym jak gdyby nigdy nic, dopinamy Activemodel identycznie jak Activerecord:

 activemodel:
  errors:
   template:
    body: "Wystąpił problem w następujących polach:"
    header:
     one: "Jeden błąd uniemożliwił przesłanie formularza:"
     other: "Następujące błędy uniemożliwiły przesłanie formularza:"
   messages:
    too_long: jest za długi/a (maksymalnie {{count}} znaków)
    too_short: jest za krótki/a (minimum {{count}} znaki/ów)
  attributes:
   dir_creator: *attributes