Jeśli dostajemy taki błąd:

ActionView::Template::Error (incompatible character encodings: UTF-8 and ASCII-8BIT)

w nowych Railsach, korzystając z Mysqla, oznacza to że pora zmienić driver do bazy ;)

W gemfile'u zamiast:

gem 'mysql'

Należy użyć:

gem 'ruby-mysql'

Po tym zabiegu, musimy jeszcze w pliku database.yml podać ścieżkę do socketu mysqla. Aby wykryć gdzie on się znajduje, musimy wpisać następującą komendę do konsoli:

mysql_config --socket

Otrzymane dane wprowadzamy w taki sposób:

socket: /var/run/mysqld/mysqld.soc

Tyle :)