Przechodząc na rake 0.9.1 możecie napotkać na taki (lub podobny) komunikat podczas odpalania zadań rake'owych na Railsowej aplikacji:

WARNING: Global access to Rake DSL methods is deprecated.  Please Include
    ...  Rake::DSL into classes and modules which use the Rake DSL methods.
WARNING: DSL method Susanoo::Application
#task called at /sciezka/rails/application.rb:215:in `initialize_tasks'

Rozwiązania są dwa. Pierwszym z nich jest powrót do 0.8.7:

sudo gem install rake -v 0.8.7
gem 'rake', '0.8.7'

Drugim jest dołączenie Rake::DSL do naszej aplikacji:

require 'rake'

module MyApp
  class Application < Rails::Application
    include Rake::DSL
    # dalsza część
  end
end