Tworząc arkusze stylów dla projektów często zdarza się, że chcemy dodać styl specyficzny dla danego kontrolera. Przykładowo w kontrolerze wyświetlającym pewien specyficzny rodzaj danych, chcemy mieć inne formatowanie. W przypadku Railsów składać się to będzie na dwie części - najpierw w ApplicationControlerze dodamy sobie metodę która ustawiać nam będzie trzy zmienne dostępne zarówno w kontrolerach jak i widokach:

 • @action_name - nazwa akcji
 • @controller_name - nazwa kontrolera
 • @module_name - nazwa modułu

Przy tym ostatnim (@module_name) należy pamiętać, że możemy mieć kilka "poziomów", np: Admin::Core::Logs, tak więc będziemy to trzymać w tablicy ([Admin, Core, Logs]). Przyjmiemy też konwencję, że nazwy będą przechowywane z małej litery.

 def get_module_and_controller_name
  my_class_name = self.class.name
  @action_name = self.action_name
  if my_class_name.index("::").nil? then
   @module_name = nil
   @controller_name = self.class.to_s.split('Controller').first.underlinize
  else
   @controller_name = self.class.to_s.split("::").last.split('Controller').first.underlinize
   if (my_class_name.split("::").length > 2)
    @module_name = my_class_name.split("::")
    @module_name = @module_name[0, @module_name.length-1].collect{|m| m.underlinize}
   else
    @module_name = Array.new(1, my_class_name.split("::").first.underlinize)
   end
  end
 end

Taką metodę ustawiamy jako before_filter.

Teraz jeszcze tylko helper do widoków:

 def controller_stylesheet_link_tag(module_name, controller)

  if module_name.class.to_s.downcase == 'array'
   module_name = module_name.join('/')
  end
  ex = FileTest.exist?(File.join(Rails.root, 'public',
    'stylesheets', module_name, "#{controller}.css"))

  stylesheet_link_tag "#{module_name}/#{controller}" if ex
 end

oraz wywołanie:

controller_stylesheet_link_tag(@module_name, @controller_name)

Warto wspomnieć, że powyższe rozwiązanie działa na 3.0.7. Dla 3.1.0 będzie troszkę inaczej, ale to pozostawiam wam :)

Wersja dla Padrino jest troszkę mniej "fajna" (aczk. wymaga before_filtre'a):

 def controller_stylesheet_link_tag
  path = request.path.split('/')
  styles = ''
  while path.count > 0
   file = File.join(Padrino.root, 'app', 'stylesheets', 'controllers', path)+'.less'
   if File.exists?(file)
    styles += stylesheet_link_tag 'controllers'+path.join('/')
   end
   path.delete(path.last)
  end
  styles
 end