Ubuntu 10.10 Ruby, RVM i Rails – instalacja Ruby version managera

W związku ze zmianą twardziela w laptopie, postanowiłem dokonać świeżej instalacji Ubuntu 10.10.

Problemem było to, że mój własny tutorial dot. instalacji Rubiego, przestał działać. Tzn. sam tutorial działa, niestety nie działa już metoda. Odpalając aplikacje pojawiał mi się dość dziwny segmentation fault. Na moje szczęście, instalacja Rubiego w opisany poniżej sposób, działa bezbłędnie.

  sudo apt-get install ruby-full
  wget production.cf.rubygems.org/rubygems/rubygems-1.3.7.tgz
  tar -xvf rubygems-1.3.7.tgz
  cd rubygems-1.3.7/
  sudo ruby setup.rb
  sudo ln -s /usr/bin/gem1.8 /usr/bin/gem

Mamy już Rubiego w wersji 1.8.7 (patchvelev 299), przydałby się jeszcze RVM i Railsy.

Z tym też nie jest (aż tak) trudno. Najpierw musimy zainstalować sobie curl'a oraz gita:

sudo apt-get install curl git-core
# Parę bibliotek
sudo apt-get install libmysqlclient-dev libmysql-ruby
sudo apt-get install libsqlite3-dev build-essential

A następnie uruchamiamy poniższy kod, instalując tym sposobem RVMa:

# Nie jestem pewien czy ta linijka jest konieczna, ale dla pewności daję ;)
sudo gem install rvm
bash -s stable < <(curl -s https://raw.github.com/wayneeseguin/rvm/master/binscripts/rvm-installer)

Mając zainstalowanego RVMa musimy jescze wydedytować plik .bashrc. Odnajdujemy taką linijkę (będzie gdzieś w pierwszych 20-30 linijkach):

[ -z "$PS1" ] && return

i zamieniamy na:

if [[ -n "$PS1" ]]; then

Na końcu pliku .bashrc dołączamy jeszcze to:

if [[ -s $HOME/.rvm/scripts/rvm ]] ; then source $HOME/.rvm/scripts/rvm ; fi

fi

Tyle. Zamykamy sesję konsoli i otwieramy nową (żeby wczytało na nowo .bashrc). Wpisując komendę:

rvm notes

Dostaniemy info dot. tego jakie biblioteki powinniśmy zainstalować, zależnie od tego jakiej wersji Rubiego będziemy używać:

# For RVM
 rvm: bash curl git

# For JRuby (if you wish to use it) you will need:
 jruby: aptitude install curl sun-java6-bin sun-java6-jre sun-java6-jdk

# For Ruby (MRI & ree) you should install the following OS dependencies:
 ruby: aptitude install build-essential bison openssl libreadline6 
 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev 
 libyaml-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev 
 libxslt-dev autoconf

# In addition to ruby: dependencies,
 ruby-head: subversion

# For IronRuby (if you wish to use it) you will need:
 ironruby: aptitude install curl mono-2.0-devel

My chcemy Rubiego 1.9.2-p0, więc robimy co tam trzeba :) a następnie:

rvm install 1.9.2-p0
# Tutaj chwilę poczekamy...
rvm use 1.9.2-p0 --default

I już mamy ustawionego Rubiego 1.9.2-p0 jako domyślną wersję w systemie.

Uwaga - niektórzy mają problem z uprawnieniami!
Dla pewności (zapobiegawczo) radzimy odpalić przed instalacją raisów w RVM taką komendę:

sudo mkdir ~/.gem/specs sudo chmod 777 ~/.gem/specs

Instalujemy sobie Railsy:

gem install rails

i cieszymy się sprawnie działającym środowiskiem

Categories: Rails, Ruby

3 Comments

 1. Przy próbie wywołania

  gem install rails

  może się pojawić błąd sygnalizujący brak uprawnień do utworzenia folderu

  ERROR: While executing gem ... (Errno::EACCES)
    Permission denied - /home/user/.gem/specs

  Dlatego najpierw należy wklepać to:

  sudo mkdir ~/.gem/specs sudo chmod 777 ~/.gem/specs 

  a dopiero wtedy zainstalowac rails.

  PS. teraz to już tutek jest idealny ;)

 2. hmmm u mnie ten problem nie wystąpił. Może jakiś zgrzyt w uprawnieniach, nie mniej jednak – jeśli tak jest to powyższy kod powinien to rozwiązać :) thx

 3. Człowieku, czemu chcesz instalować ruby i jednocześnie RVM osobno? Nie szerz zła :]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2024 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑