Tag: update

Ubuntu 10.10 Ruby, RVM i Rails – instalacja Ruby version managera

W związku ze zmianą twardziela w laptopie, postanowiłem dokonać świeżej instalacji Ubuntu 10.10.

Problemem było to, że mój własny tutorial dot. instalacji Rubiego, przestał działać. Tzn. sam tutorial działa, niestety nie działa już metoda. Odpalając aplikacje pojawiał mi się dość dziwny segmentation fault. Na moje szczęście, instalacja Rubiego w opisany poniżej sposób, działa bezbłędnie.

  sudo apt-get install ruby-full
  wget production.cf.rubygems.org/rubygems/rubygems-1.3.7.tgz
  tar -xvf rubygems-1.3.7.tgz
  cd rubygems-1.3.7/
  sudo ruby setup.rb
  sudo ln -s /usr/bin/gem1.8 /usr/bin/gem

Mamy już Rubiego w wersji 1.8.7 (patchvelev 299), przydałby się jeszcze RVM i Railsy.

Z tym też nie jest (aż tak) trudno. Najpierw musimy zainstalować sobie curl'a oraz gita:

sudo apt-get install curl git-core
# Parę bibliotek
sudo apt-get install libmysqlclient-dev libmysql-ruby
sudo apt-get install libsqlite3-dev build-essential

A następnie uruchamiamy poniższy kod, instalując tym sposobem RVMa:

# Nie jestem pewien czy ta linijka jest konieczna, ale dla pewności daję ;)
sudo gem install rvm
bash -s stable < <(curl -s https://raw.github.com/wayneeseguin/rvm/master/binscripts/rvm-installer)

Mając zainstalowanego RVMa musimy jescze wydedytować plik .bashrc. Odnajdujemy taką linijkę (będzie gdzieś w pierwszych 20-30 linijkach):

[ -z "$PS1" ] && return

i zamieniamy na:

if [[ -n "$PS1" ]]; then

Na końcu pliku .bashrc dołączamy jeszcze to:

if [[ -s $HOME/.rvm/scripts/rvm ]] ; then source $HOME/.rvm/scripts/rvm ; fi

fi

Tyle. Zamykamy sesję konsoli i otwieramy nową (żeby wczytało na nowo .bashrc). Wpisując komendę:

rvm notes

Dostaniemy info dot. tego jakie biblioteki powinniśmy zainstalować, zależnie od tego jakiej wersji Rubiego będziemy używać:

# For RVM
 rvm: bash curl git

# For JRuby (if you wish to use it) you will need:
 jruby: aptitude install curl sun-java6-bin sun-java6-jre sun-java6-jdk

# For Ruby (MRI & ree) you should install the following OS dependencies:
 ruby: aptitude install build-essential bison openssl libreadline6 
 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev 
 libyaml-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev 
 libxslt-dev autoconf

# In addition to ruby: dependencies,
 ruby-head: subversion

# For IronRuby (if you wish to use it) you will need:
 ironruby: aptitude install curl mono-2.0-devel

My chcemy Rubiego 1.9.2-p0, więc robimy co tam trzeba :) a następnie:

rvm install 1.9.2-p0
# Tutaj chwilę poczekamy...
rvm use 1.9.2-p0 --default

I już mamy ustawionego Rubiego 1.9.2-p0 jako domyślną wersję w systemie.

Uwaga - niektórzy mają problem z uprawnieniami!
Dla pewności (zapobiegawczo) radzimy odpalić przed instalacją raisów w RVM taką komendę:

sudo mkdir ~/.gem/specs sudo chmod 777 ~/.gem/specs

Instalujemy sobie Railsy:

gem install rails

i cieszymy się sprawnie działającym środowiskiem

Ubuntu 10.04 + Rails 2.3.5 + Ruby 1.8 + [BUG] gc_sweep(): unknown data type

After moving to Ubuntu 10.04 and running mongrel - he crashes with this error message:

 [BUG] gc_sweep(): unknown data type

It is a bug in Ruby code. So I've moved to an older release (one without this bug). How to do it?

Update repos:

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Install some "must have" libraries:

sudo apt-get install libssl-dev zlib1g zlib1g-dev ruby-dev libopenssl-ruby1.8 irb ri rdoc libopenssl-ruby

Download ruby1.8_1.8.7.174.orig.tar.gz, from tutaj or Google it ;)

After downloading run your shell and type:

cd ruby-1.8.7-p174
sudo ./configure
sudo make
sudo make install
sudo apt-get install libncurses5-dev libreadline5-dev
cd ext/readline/
ruby extconf.rb
make
sudo make install
cd ..
cd ..
cd ..
rm -R ruby-1.8.7-p174

Check Ruby version:

ruby -v
ruby 1.8.7 (2009-06-12 patchlevel 174) [x86_64-linux]

Install other stuff:

sudo apt-get install mysql-server sqlite3 libmysql-ruby
sudo apt-get install build-essential libmysqlclient-dev libmysql-ruby libsqlite3-ruby libsqlite3-dev

Rubygems:

wget http://production.cf.rubygems.org/rubygems/rubygems-1.3.6.zip
unzip rubygems-1.3.6.zip
cd rubygems-1.3.6
sudo ruby setup.rb
cd ..
rm -R rubygems-1.3.6
sudo ln -s /usr/bin/gem1.8 /usr/local/bin/gem

Gems, gems, gems:

sudo gem install mysql sqlite3-ruby mongrel

And finally:

sudo gem install rails -v=2.3.5

Copyright © 2023 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑