W związku z zajęciami z kryptografii, potrzebowałem mieć pod ręką trochę narzędzi umożliwiających obliczenie fi (funkcji Eulera), odwrotności modulo, rozkładu liczby na czynniki pierwsze, wyznaczanie odwrotności modulo macierzy 2×2 oraz mnożenie macierzy 2×2 razy 1×2 oraz obliczenia modulo z duuuuuużych liczb przedstawionych jako potęg. Dlatego też powstał kod działający na Androidzie. Jedyne wymaganie to Ruboto – do znalezienia na Markecie. Jest to JRuby dla Androida, umożliwiający odpalanie prostych skryptów na telefonie. Idealne kiedy trzeba napisać coś na szybko. Zaczniemy od potęgowania. Spróbuj dokonać takiego obliczenia modulo: 12345^12345 mod126 w kalkulatorze na Windows. Chyba się nie udało ;) A ten oto poniższy kod, świetnie sobie z tym radzi:

liczba = 12345
power = 12345
n = 126
#--------------------------------------
def mod(liczba, power, n)
 val = 1

 power.times do |i|
  val *= liczba
  val %= n
 end
 val
end

puts "#{liczba}^#{power}(mod#{n})= #{mod(liczba, power, n)}"

A wynikiem jest: 99 Następnie mamy funkcję Eulera (fi):

liczba = 30
#--------------------------------------
def phi(m)
 r = (2..m)
 primes = r.inject(r){|p, i| p.select{|n| n==i || n%i!=0}}
 primes.inject(m){|e, p| e%p==0 ? e/p*(p-1) : e}
end

puts "fi dla #{liczba} wynosi: #{phi(liczba)}"

Która też działa niczego sobie :) – oczywiście to obliczenie dla zbyt dużych liczb na telefonie komórkowym nie będzie przebiegać zbyt szybko, więc używajcie z rozwagą ;) Kolejnym kawałkiem kodu jest kod obliczający odwrotność zadanej liczby w sensie modulo:

liczba = 315
n = 676
#--------------------------------------

class Integer
 def to_ba(size=128)
  a=[]
  (size-1).downto(0) do |i|
   a<<< 2**index
 }

 val = 1
 powers.each { |pow|
  pow.times do |i|
   val *= liczba
   val %= n
  end
 }
 val
end

def check(liczba, odw, n)
 (liczba*odw)%n == 1
end

odw = odwrotnosc(liczba, n)

if odw == 0
 puts "Odwrotnosc nie istnieje NWD(#{liczba}, #{n}) != 1"
else

 if check(liczba, odw, n)
  puts "#{liczba}^-1 (mod#{n})= #{odw}"
 else
  puts "NWD(#{liczba}, #{n}) != 1"
 end
end

Rozkład liczby na czynniki pierwsze:

liczba = 2

# -----------------------------------------------------------------------------
def factorize(orig)
  factors = {}
  factors.default = 0
  n = orig
  i = 2
  sqi = 4
  while sqi <= n do
    while n.modulo(i) == 0 do
      n /= i
      factors[i] += 1
    end
    sqi += 2 * i + 1
    i += 1
  end

  if (n != 1) && (n != orig)
    factors[n] += 1
  end
  factors
end

def printfactorhash(orig, factorcount)
  print format("%-10d ", orig)
  if factorcount.length == 0
    print "Liczba pierwsza"
  else
    factorcount.sort.each { |factor,exponent|
      print factor
      if exponent > 1
        print "^", exponent
      end
      print " "
    }
  end
  puts
end

n = liczba.to_i
mfactors = factorize(n)
printfactorhash(n, mfactors)

Odwrotność macierzy (w sensie modulo):

MATRIX = [[0,11],
     [17,0]]

#[a, b]
#[c, d]

n = 29

#--------------------------------------

class Integer
 def to_ba(size=128)
  a=[]
  (size-1).downto(0) do |i|
   a<<self[i]
  end
  a
 end
end

def phi(m)
 r = (2..m)
 primes = r.inject(r){|p, i| p.select{|n| n==i || n%i!=0}}
 primes.inject(m){|e, p| e%p==0 ? e/p*(p-1) : e}
end

def odwrotnosc(liczba, n)
 fi = phi(n)

 powers = []
 (fi-1).to_ba.reverse.each_with_index { |b, index|
  next if b == 0
  powers << 2**index
 }

 val = 1
 powers.each { |pow|
  pow.times do |i|
   val *= liczba
   val %= n
  end
 }
 val
end

def nwd(a,b)
 if a > b then a -= b else b -= a end while a != b; return a
end

def det(m)
 m[0][0].to_i*m[1][1].to_i-m[0][1].to_i*m[1][0].to_i
end

def inverse(m, n)

 det = det(m)
 det = det%n

 if nwd(det, n) != 1
  puts "NWD(m, n) != 1"
  exit
 end

 puts "det= #{det}"
 odw_a = odwrotnosc(det, n)
 puts "det^-1mod(#{n})= #{odw_a}"

 w = []
 w << [odw_a*m[1][1]%n, -odw_a*m[0][1]%n ]
 w << [-odw_a*m[1][0]%n, odw_a*m[0][0]%n ]
 w
end

def print_res(w)
 puts "[#{w[0][0]}, #{w[0][1]}]"
 puts "[#{w[1][0]}, #{w[1][1]}]"
end

print_res(inverse(MATRIX, n))

Mnożenie macierzy 2×2 przez 1×2 (w sensie modulo n)

MATRIX1 = [
     [21,19],
     [22,18]]

MATRIX2 = [15, 24]

n = 29

def multiply(m1, m2, n)
 w = [(m1[0][0]*m2[0]+m1[0][1]*m2[1])%n, (m1[1][0]*m2[0]+m1[1][1]*m2[1])%n ]
end

def print_res(res)
 puts "[ #{res[0]}, #{res[1]}]"
end

print_res(multiply(MATRIX1, MATRIX2, n))

Podsumowując: powyżej zamieściłem kod który wykonuje następujące czynności:

 • Obliczanie modulo dużych liczb przedstawionych w postaci potęg
 • Funkcja Eulera – algorytm obliczenia wartości funkcji fi
 • Obliczanie odwrotności liczby w sensie modulo
 • Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Mam nadzieję że się przyda :) A tutaj: źródełko