Tag: Android

Installing Rhodes on Ubuntu and making it run on Ruby 2.1

People who want to use Rhodes are recommended to use it under Ruby 1.9.3. But to me it seems kinda old. This is a way to install and run it on 2.1:

Oracle Java

Oracle Java is a recommended one to use with Rhodes, so just:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

SDK and NDK

Download both SDK and NDK. After that extract them in the same directory.

Rhodes gem

ruby -v
ruby 2.1.2p95 (2014-05-08 revision 45877) [x86_64-linux]
gem install rhodes --no-ri --no-rdoc
# This will take some time...
Fetching: extlib-0.9.16.gem (100%)
Successfully installed extlib-0.9.16
Fetching: templater-1.0.0.gem (100%)
Successfully installed templater-1.0.0
# Bla bla bla...
7 gems installed

and now the harder part...

Rhodes setup

rhodes-setup
We will ask you a few questions below about your dev environment.
JDK path (required) (): /usr/lib/jvm/java-8-oracle
Android SDK path (blank to skip) (): /home/user/Android/android-sdk-linux
Android NDK path (blank to skip) (): /home/user/Android/android-ndk-r10
Windows Mobile 6 SDK CabWiz (blank to skip) (): 
BlackBerry JDE 4.6 (blank to skip) (): 
BlackBerry JDE 4.6 MDS (blank to skip) (): 
BlackBerry JDE 4.2 (blank to skip) (): 
BlackBerry JDE 4.2 MDS (blank to skip) (): 

Rhodes test app

Now we need a test app that will tell us what errors do we have related to our Ruby version:

rhodes app testapp
cd ./testapp

If you try to run rake -T you won't see any tasks. Instead you'll see path to your Rhodes gem sources:

rake -T
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12
# go there
cd /home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12

Rakefile changes

We need to make some changes to few files. To see rake tasks, we need to change one thing in Rhodes rakefile:

# I assume you're in Rhodes gem dir
# cd /home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12
# vim Rakefile

# Around line 33 - remove all of this:
module Rake
 class Task
  attr_accessor :comment
 end
end

Now in our app dir we can:

rake -T
rake build:android:eclipsebundle    # Build RhoBundle for Eclipse project
rake build:android:extensions      # Building native extensioons
rake build:android:rhobundle      # Build RhoBundle for android
rake build:symbian:rhobundle      # Build symbian rhobundle
rake build:wp8:rhobundle        # Build WP8 rhobundle
rake build:wp:rhobundle         # Build WP7 rhobundle
rake clean:android           # Clean Android
rake clean:bb              # Clean bb
rake clean:bbsim            # Clean bb and simulator
rake clean:iphone            # Clean iphone
rake clean:win32            # Clean win32
rake clean:wince            # Clean windows ce
rake clean:wm              # Clean wm
rake clean:wp              # Clean wp
rake clean:wp8             # Clean wp
rake config:checkbb           # Check local blackberry configuration
rake device:android:debug        # Build debug self signed for device
rake device:android:production     # Build production signed for device
rake device:bb:debug          # Build debug for device
rake device:bb:production        # Build production for device
rake device:iphone:production      # Builds and signs iphone for production
rake device:symbian:production     # Build production for device
rake device:win32:production      # Build installer for Windows
rake device:wince:production      # Build production for device or emulator
rake device:wm:production        # Build production for device or emulator
rake device:wp8:production       # Build production for device or emulator
rake device:wp:production        # Build production for device or emulator
rake run:android            # build and launch emulator
rake run:android:device         # build and install on device
rake run:android:rhosimulator      # Run application on RhoSimulator
# a lot of tasks...
rake uninstall:android         # uninstall from emulator
rake uninstall:android:device      # uninstall from device

Android SDK setup

Go to your Android SDK dir and:

chmod +x ./tools/android
./tools/android

And use the Android 4.2.2 (API 17). Below you can see a printscreen of all the elements you need to have installed. If you have a Android L or any higher API than API 17, please remove them. Rhodes seems to have some issues with them.

android

androidcommon.rb changes

If you try to run your testapp, you will end up with following error:

Can't detect NDK toolchain path (corrupted NDK installation?)
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12/platform/android/build/androidcommon.rb:88:in `setup_ndk'
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12/platform/android/build/android.rake:388:in `block (2 levels) in <top (required)>'
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/bin/ruby_executable_hooks:15:in `eval'
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/bin/ruby_executable_hooks:15:in `<main>'
Tasks: TOP => run:android => run:android:emulator => config:android:emulator => config:android
(See full trace by running task with --trace)

edit androidcommon.rb and change:

@@ -71,8 +71,9 @@ def setup_ndk(ndkpath,apilevel)
  $ndktools = nil
  $ndkabi = "unknown"
  $ndkgccver = "unknown"
- ["arm-linux-androideabi-4.4.3", "arm-eabi-4.4.0", "arm-eabi-4.2.1"].each do |abi|
+ ["arm-linux-androideabi-4.6", "arm-eabi-4.4.0", "arm-eabi-4.2.1"].each do |abi|
   variants = []
   variants << File.join(ndkpath, "toolchains", abi, "prebuilt", $ndkhost)
   variants << File.join(ndkpath, "build/prebuilt", $ndkhost, abi)
   variants.each do |variant|
@@ -118,6 +119,7 @@ def setup_ndk(ndkpath,apilevel)
  end
 
  variants.each do |variant|
   sysroot = File.join(ndkpath, variant, "android-#{last_api_level}/arch-arm")
   next unless File.directory? sysroot
   $ndksysroot = sysroot
@@ -244,7 +246,8 @@ def cc_run(command, args, chdir = nil)
  cmdstr = argv.map! { |x| x.to_s }.map! { |x| x =~ / / ? '' + x + '' : x }.join(' ')
  puts cmdstr
  $stdout.flush
- argv = cmdstr if RUBY_VERSION =~ /^1\.[89]/
+ argv = cmdstr if RUBY_VERSION =~ /^(1\.[89]|2\.[0-9])/
  IO.popen(argv) do |f|
   while data = f.gets
    puts data

android_tools.rb changes

If you get this error:

NoMethodError: undefined method `rm_f' for AndroidTools:Module
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12/platform/android/build/android_tools.rb:211:in `run_emulator'
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12/platform/android/build/android.rake:1971:in `block (3 levels) in <top (required)>'
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/bin/ruby_executable_hooks:15:in `eval'
/home/user/.rvm/gems/ruby-2.1.2/bin/ruby_executable_hooks:15:in `<main>'
Tasks: TOP => run:android => run:android:emulator
(See full trace by running task with --trace)

Here's fix for that (in android_tools.rb):

@@ -208,7 +208,7 @@ module_function :is_device_running
 def run_emulator(options = {})
  system("\"#{$adb}\" start-server")
 
- rm_f $applog_path if !$applog_path.nil?
+ FileUtils.rm_f $applog_path if !$applog_path.nil?
  logcat_process()
  
  unless is_emulator_running

Android SDK tools symlinks and changes

Apkbuilder

In your Android SDK dir run:

cat android | sed -e 's/com.android.sdkmanager.Main/com.android.sdklib.build.ApkBuilderMain/g' > apkbuilder
chmod a+x apkbuilder

Zipalign

cp ./build-tools/19.1.0/zipalign ./tools

aapt and lib

ln -s /home/mencio/Software/Android/android-sdk-linux/build-tools/19.1.0/aapt ./platform-tools/
ln -s /home/mencio/Software/Android/android-sdk-linux/build-tools/19.1.0/lib ./platform-tools/

error: device not found

Last thing to change. If you get this error:

* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
error: device not found
- waiting for device -
rake aborted!
Unable to create AVD image. No appropriate target API for SDK version: 2.1
/home/mencio/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12/platform/android/build/android_tools.rb:231:in `run_emulator'
/home/mencio/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rhodes-3.5.1.12/platform/android/build/android.rake:1971:in `block (3 levels) in <top (required)>'
/home/mencio/.rvm/gems/ruby-2.1.2/bin/ruby_executable_hooks:15:in `eval'
/home/mencio/.rvm/gems/ruby-2.1.2/bin/ruby_executable_hooks:15:in `<main>'
Tasks: TOP => run:android => run:android:emulator
(See full trace by running task with --trace)

you need to edit your build.yml file and change:

android:
 version: 2.1

to 4.2.2 (or any other that you use)

android:
 version: 4.2.2

After all of that, you should be able to run:

rake run:android

NameError: uninitialized constant Gem::Builder

If you have this issue and you still want to build Rhodes from sources (Github), please downgrade:

gem update --system 1.8.25

Then just:

rake gem
gem install ./rhodes-5.0.2.gem

and get back to new gem version:

gem update --system

Android Cyanogen i Launcher pro has expired

Dzisiaj włączając telefon, napotkała mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja. Mój Launcher Pro wysiadł. Nic nie dało się w nim zrobić. Mało tego, kiedy naciskałem "Home" aby wywołać pulpit, włączał browser i przekierowywał mnie na swoją stronę, abym dokonał aktualizacji. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt że Cyanowego Launchera nie da się zupdatować z poziomu instalatora. Podejrzewam że dzieje się tak dlatego, że jest on "zintegrowany" z systemem i nie widnieje jako zewnętrzna aplikacja.

Problem był o tyle niemiły że nie dało rady nawet wejść w ustawienia, czy też uruchomić Marketu aby zainstalować sobie np. ADW. Sktukowało to kompletnym paraliżem telefonu. Jak udało mi się to rozwiązać? Poniekąd "naokoło".

Miałem Dolphin Browsera który notorycznie sam się otwierał. Wykorzystałem go aby wejść na link do Marketu. Linku nie pamiętam, ale tutaj macie mój:

LINK ODPALAJĄCY MARKET

Po kliknięciu na niego, odpali nam się aplikacja Market która umożliwi nam pobranie innego launchera np. ADW. Aby wygodnie zmienić launcher - pobieramy jeszcze z Marketu darmową aplikację: Home Switcher i zmieniamy Launcher :)

Copyright © 2024 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑