Przechodząc z Rails 3.0.1 na 3.0.2 umknęła mi jedna rzecz. Nikt nigdzie nie wspomniał o tym, że zmianie ulega sposób budowania tłumaczeń dla I18n.

O ile zmiana na pola defaultowe, jest całkiem fajna (a i tak ją stosowałem dawniej, przy pomocy pewnego "hacka" ;) ), o tyle zmiany odnośnie klas w modułach, przyprawiły mnie o 25 minutowe wkurzenie.

Zanim jednak do tego przejdziemy, wspomnę o tej fajniejszej zmianie. Otóż dawniej, kiedy chcieliśmy przetłumaczyć nazwy atrybutów z różnych modeli, musieliśmy (stosowanie tricków się nie liczy) wypisywać wszystkie atrybuty dla wszystkich modeli. Kończyło się to sytuację gdzie np. pole "Imię" dla modeli User i Admin było tłumaczone tak:

activerecord:
  models:
   user: Użyszkodnik
   admin: Bóg
  attributes:
   user:
     name: Imię
   admin:
     name: Imię

było to trochę niewygodne. W nowym I18n, możemy zrobić to tak:

attributes:
  name: Imię

Oczywiście jeśli mamy model gdzie "name" to np. nazwa firmy, możemy wciąż dla tego wyjątku, dopisać całość w węźle Activerecord.

Druga zmiana też jest dobra, jednak trochę niespodziewana (a przynajmniej niezapowiedziana). Dawniej, polonizując modele w modułach, robiło się to tak(przykład dla klasy Profile::Admin):

activerecord:
  models:
   "profile/base": Profil
  attributes:
   "profile/admin":
    views: Ilość odwiedzin
    name: Imię
    surname: Nazwisko
    city: Miasto

jak widać powyżej, kiedy mieliśmy do czynienia z klasą w module, postępowaliśmy wg. schematu: moduł/model.

Nadeszło nowe i lepsze (ale cholerka, mogli powiadomić!). Od teraz moduł będzie stanowił gałąź-rodzica w pliku translacji, tak jak w poniższym przykładzie:

activerecord:
  models:
   profile:
     base: Profil
  attributes:
   profile:
     admin:
      views: Ilość odwiedzin
      name: Imię
      surname: Nazwisko
      city: Miasto

Takie zagnieżdżanie jest dużo wygodniejsze :)