Tag: Rails 3.0.2

Rails 3.0, Mysql2, Ruby 2.1.0 and undefined symbol: __gxx_personality_v0 – mysql2.so

If you encounter this type of error with your not-migrated/really old Rails 3.0 apps:

/app/.bundle/ruby/2.1.0/extensions/x86-linux/2.1.0/mysql2-0.2.18/mysql2/mysql2.so: 
undefined symbol: __gxx_personality_v0 - /app/.bundle/ruby/2.1.0/extensions/x86-linux/2.1.0/mysql2-0.2.18/mysql2/mysql2.so (LoadError)
 /app/.bundle/ruby/2.1.0/gems/mysql2-0.2.18/lib/mysql2.rb:9:in `require'
 /app/.bundle/ruby/2.1.0/gems/mysql2-0.2.18/lib/mysql2.rb:9:in `<top (required)>'
 /home/deploy/.rvm/gems/ruby-2.1.0@global/gems/bundler-1.5.2/lib/bundler/runtime.rb:76:in `require'
 /home/deploy/.rvm/gems/ruby-2.1.0@global/gems/bundler-1.5.2/lib/bundler/runtime.rb:76:in `block (2 levels) in require'
 /home/deploy/.rvm/gems/ruby-2.1.0@global/gems/bundler-1.5.2/lib/bundler/runtime.rb:72:in `each'
 /home/deploy/.rvm/gems/ruby-2.1.0@global/gems/bundler-1.5.2/lib/bundler/runtime.rb:72:in `block in require'
 /home/deploy/.rvm/gems/ruby-2.1.0@global/gems/bundler-1.5.2/lib/bundler/runtime.rb:61:in `each'
 /home/deploy/.rvm/gems/ruby-2.1.0@global/gems/bundler-1.5.2/lib/bundler/runtime.rb:61:in `require'
 /home/deploy/.rvm/gems/ruby-2.1.0@global/gems/bundler-1.5.2/lib/bundler.rb:131:in `require'
 /app/config/application.rb:3:in `<top (required)>'
 /app/config/environment.rb:2:in `require'
 /app/config/environment.rb:2:in `<top (required)>'
 config.ru:3:in `require'
 config.ru:3:in `block in <main>'

You need to change your mysql2 gem version. You can't use mysql2 gem version 0.3.*. Instead you need to use branch 0.2.*:

gem 'rails', '~> 3.0'
gem 'mysql2', "~> 0.2.21"

After that just bundle install and the error should be gone.

Rails3 i routes.rb – rozbicie (rozłożenie) na kilka plików

Wraz z rozrostem naszej aplikacji, zaczynają pojawiać się w niej przestrzenie nazw/moduły (namespaces). Dzięki takiemu podziałowi możemy zachować logikę w aplikacji dzieląc ją (przykład) np. na:

 • api
 • admin
 • dev

Wygodnie byłoby móc odwzorować taki podział także na pliku routes.rb, który niestety z czasem będzie rósł coraz bardziej. Aby temu zapobiec (i zapanować nad ew. rozrostem), warto rozdzielić plik routes.rb. Jak tego dokonać? Wystarczy utworzyć sobie katalog config/routes w nim utworzyć swoją herarchię plików (może być zagnieżdzona w subkatalogach). Następnie należy dodać poniższe linijki do pliku config/application.rb:

  # Ładuj wszystkie routy z katalogu config/routes
  Dir["#{Rails.root}/config/routes/**/*.rb"].each do |route_file|
   config.paths.config.routes << route_file
  end

Powyższy kod przeszukuje rekurencyjnie katalog z routsami i załącza te na które natrafi.

Copyright © 2024 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑