Wstęp

Tutorial składa się z dwóch cześci:

 1. FacebookBot z wykorzystaniem Mechanize
 2. Cachowanie odpytań

Kod (nowszy i lepszy ;) ) dostępny na githubie.

Ze względu na dużą popularność wpisu dot. "naprawy" linków z Facebooka (tutaj), postanowiłem dołączyć wam drugą część poradnika. Ta część dotyczyć będzie cachowania wyników - cobyśmy za często nie odpytywali Facebooka o linki. Dlaczego lepiej jest cachować wyniki, niż każdorazowo odpytywać FB? Z dwóch powodów:

 • czas - przede wszystkim - czas potrzebny na odpytanie serwera Facebooka o potrzebne dane, a następnie zwrócenie tego klientowi, zajmuje zbyt wiele czasu. Dużo szybciej jest wyciągnąć i zwrócić pojedynczy rekord z bazy,
 • logi - Facebook na pewno nie będzie zadowolony (i nie przepuści po pewnym czasie) z tego, że codziennie nasze konto odpytuje np. 30 - 40 tys razy o strony z filmami. Uznają to za dziwne zachowanie i po prostu zbanują konto lub co gorsza IP.

Czas "życia" adresu z Facebooka to od 24 do 36 godzin. Aby ciągłość usług była stabilna, załóżmy że cache będzie działał przez 30 minut. Da nam to odpytywanie Facebooka - maksymalnie co 30 minut na filmik (a nie przy każdym żądaniu). Dodatkowo, kiedy nasz cache się przedawni, nie odpytamy od razu o nowy URL - najpierw sprawdzimy czy stary już umarł, wysyłając zapytanie o nagłówek pod URL filmu. Jeśli dostaniemy odpowiedź 200 - tzn, że link wciąż jest aktywny i nie musimy go zmieniać.

Takie podejście zapewni nam uptime na poziomie (w najgorszym przypadku): 100%-(30/1440)*100%= 97.9% czasu. A to i tak zakładając wariant, że url z FB zmieni się dokładnie po naszym odpytaniu, przez co cache będzie serwował przez całe 30 minut zły URL. Myślę, że spokojnie można przyjąć uptime na poziomie 98.5%-99%.

Ustawienia

Aby było nam łatwiej, wszystkie ustawienia będziemy przechowywać w jednym miejscu. Stwórzmy sobie plik lib/settings.rb, w którym w stałej SETTINGS będziemy przechowywać co nam trzeba:

SETTINGS = {
 :db_user  => 'user_bazy',
 :db_adapter => "mysql",
 :db_host   => "mysql5",
 :db_database => "baza",
 :db_pass   => 'haslo',
 :db_socket  => '/tmp/mysql.sock',

 :fb_login  => 'mail@do.facebooka.pl',
 :fb_pass   => 'haslo-do-fb',
}

Baza danych

Do przechowywania danych wykorzystamy bazę MySQLa. Stworzymy sobie plik db_connector.rb, który tak jak poprzedni (i wszystkie następne oprócz main.rb) będzie przechowywany w katalogu lib/. W pliku tym będziemy trzymać kod odpowiedzialny za łączenie się z bazą danych oraz naszą "pseudo" migrację - generującą  tabelę z odpowiednimi kolumnami. Warto zwrócić uwagę na to, że mimo wykorzystania ActiveRecord - ORMa z Railsów - nie wykorzystujemy całego frameworka. Sam ORM nam w zupełności wystarczy.

ActiveRecord::Base.establish_connection(
 :adapter => SETTINGS[:db_adapter],
 :host   => SETTINGS[:db_host],
 :database => SETTINGS[:db_database],
 :username => SETTINGS[:db_user],
 :password => SETTINGS[:db_pass],
 :socket  => SETTINGS[:db_socket]
)

unless Video.table_exists?
 ActiveRecord::Base.connection.create_table(:videos) do |t|
  t.column :video_id, :string
  t.column :name, :string
  t.column :url, :string, :default => nil
  t.column :views, :integer, :default => 1
  t.column :cached_at, :datetime
 end
end

Warto zwrócić uwagę na ten warunek:

unless Video.table_exists?

dzięki któremu migracja zostanie wykonana tylko jeśli tabela z danymi nie istnieje.

Model filmu wideo

Mamy już gdzie trzymać nasze dane. Pora stworzyć model pojedyńczego filmiku z FB. Model nasz zawierać będzie cztery metody:

 1. url=(new_url) - przypisanie nowego adresu filmiku z Facebooka,
 2. working? - metoda zwracająca true/false zależnie od tego czy filmik działa czy też nie,
 3. url_working? - metoda sprawdzająca nagłówek odpowiedzi z żądania pod adresem URL filmu,
 4. (private) set_cached_at_time - ustawiająca podczas tworzenia instancji czas cachowania na teraz.

Zacznijmy od szkieletu modelu:

require 'net/http'
require 'uri'

class Video < ActiveRecord::Base
 # 30 minut
 CACHE_TIME = 60*30

 before_create :set_cached_at_time
 # Gwarancja, ze jeden filmik bedzie mial jeden wpis w bazie
 validates_uniqueness_of :video_id
 validate :working?
end

Metody

1. url=

def url=(new_url)
 self.errors.clear
 self.cached_at = Time.now
 super new_url
end

Część z was może zapytać, dlaczego czyszczę błędy (self.errors.clear)? Czyszczę je, ponieważ przypisanie nowego URLa następuje wtedy i tylko wtedy, gdy stary był niepoprawny i nie przechodził walidacji. Nowy z założenia przechodzi, tak więc błąd starego URLa musi zostać "zapomniany".

2. working?

def working?
 v = false
 if self.cached_at >= Time.now - CACHE_TIME && self.url.length > 10
  v = true
 else
  v = url_working?
  self.cached_at = Time.now
 end
 self.errors.add(:cached_at, 'Cache ulegl przedawnieniu') unless v
 v
end

W tej metodzie sprawdzamy czy URL jest poprawny. Jeśli jest "młody" (czyli nowszy niż 30 minut) i jego długość jest większa niż 10 (to tak dla pewności ;) ), tzn. że jest prawdziwy (w 99% procentach przypadków - patrz wstęp). W przeciwnym razie - sprawdzamy nagłówek odpowiedzi z żądania wysłanego pod link, i jeśli jest poprawny - to ok, jeśli nie - to wrzucamy błąd do tablicy błędów naszej instancji modelu. Uważniejsze osoby mogą zapytać, dlaczego ustawiamy cache na nowy - mimo, że URL się nie zmienił. Ustawiamy tak, ponieważ zmiana URLa nastąpi na pewno jeśli ten link był niepoprawny. Nastąpi ona jednak w pliku main.rb.

3. url_working?

def url_working?
 begin
  host = URI.parse(self.url).host
  http = Net::HTTP.new(host)
  headers = http.head(self.url)
 rescue
  return true
 end
 if headers.code == "200"
  true
 else
  false
 end
end

Zasadniczo sposób działania tej metody opisałem już wyżej, ale tak dla pewności:

 1. Wysyłamy żądanie nagłówka pod adres naszego filmiku
 2. Jeśli coś poszło nie tak - zakładamy, że URL nie jest poprawny
 3. Jeśli dostaliśmy nagłówek to go sprawdzamy
 4. Jeśli 200 - to znaczy że URL jest poprawny (true)
 5. Jeśli cokolwiek innego (404, 401, 403, 500, itd) - tzn. że już "umarł" (false)

4. set_cached_at_time

 def set_cached_at_time
  self.cached_at = Time.now
 end

Tutaj nie ma co tłumaczyć.

To by było na tyle jeśli chodzi o nasz model Video. Pozostaje nam jeszcze tylko plik main.rb.

Połączenie wszystkiego w całość

Na początek zaincludujmy pliki z katalogu lib/ oraz inne niezbędne nam biblioteki:

# coding: utf-8

def require_local(file)
 require File.join(File.dirname(__FILE__), "/lib/#{file}")
end

require 'rubygems'
require_local 'settings'
require_local 'facebook_bot'
require 'active_record'
require_local 'video'
require_local 'db_connector'

Zwróćcie uwagę, że dołączamy naszego FacebookBota z pierwszej części tego poradnika. Jednak jest to wersja lekko zmodyfikowana w stos. do wersji z części pierwszej. Różnica jest zasadniczo taka, że ta "nowa" wersja bota, oprócz URLa filmu pobiera także jego nazwę, dlatego radzę pobrać sobie paczkę ze źródełkami lub plik z botem z mojego githuba.

Dalej pobieramy z parametrów ID filmu oraz opcję "force" której użycie wymusi regenerację linku wprost z Facebooka, niezależnie od wartości cache'a:

video_id = ARGV[0]
force = false || ARGV[1] == 'true'

Dalej cała główna logika tej aplikacji:

video = Video.find_by_video_id(video_id)

# Jesli taki plik istnieje i jest poprawny i żądanie nie jest wymuszone
# to zwróć link
if video && video.valid? && !force
 puts 'Cache'
 puts video.url
else
 # Jesli link był niepoprawny lub jest to nowy filmik to zainicjuj FBbota
 # i pobierz z FB URL oraz nazwę filmiku
 fb = FacebookBot.new(SETTINGS[:fb_login], SETTINGS[:fb_pass])
 url = fb.video_url(video_id)
 name = fb.video_name(video_id)
 # Jesli video istniało tylko URL wygasł to przypisz nowy URL i nazwę
 # (nazwe na wypadek gdyby ulegla zmianie)
 if video
  video.url = url
  video.name = name
 else
  # Jesli filmiku nie bylo to go utworz
  video = Video.new(
   :video_id => video_id,
   :url => url,
   :name => name
  )
 end
 puts 'Nowe wywolanie'
 puts video.url
end
# Podbij ilosc wyswietlen
video.views+=1
# I Zapisz zmiany w modelu
video.save

Tyle. Od teraz mamy w pełni działający program umożliwiający "regenerację" linków do plików video z Facebooka. Dzięki cachowaniu w bazie danych ilość odpytań dla popularnych filmików znacznie spada.

Tutorial składa się z dwóch cześci:

 1. FacebookBot z wykorzystaniem Mechanize
 2. Cachowanie odpytań

Kod (nowszy i lepszy ;) ) dostępny na githubie.