Podczas próby dostępu do Torrentfluxa, nie da się zalogować. System nie zwraca żadnego komunikatu o błędzie, po prostu przeładowuje stronę logowania. Wpisując nieprawidłowe dane (nick i hasło), otrzymujemy komunikat o nieprawidłowym loginie lub haśle.

Problem okazał się trochę grubszy niż podejrzewałem. Okazało się że przez przypadek zchmodowałem /var/lib/php5/. W skutek tego, sesje nie mogły być zapisywane i mimo poprawnego logowania, byłem wyrzucany z systemu.

Aby to naprawić, wystarczy wydać polecenia:

sudo chown www-data /var/lib/php5/ 
sudo chmod 755 /var/lib/php5/

Po tej operacji wszystko powinno wrócić do normy.