Pracując dzisiaj nad Susanoo dla Senpuu, wyszło na jaw, że korzystanie z takiego selectora:

$$('tr[class = "parent_'+id+'"]')

kiedy klasa nie jest jedna ale jest ich kilka, jak np. w takim przypadku:

class="parent_252342 body status_2"

nic nie da.

Wyniki nie zostaną poprawnie wybrane ponieważ nie pasują "idealnie". Aby w takim wypadku wybrać elementy z klasą parent_ID ale także z innymi, musimy skorzystać z takiego selectora:

$$('tr[class ~= "parent_'+id+'"]')

Poniżej prezentuję jeszcze kilka innych przykładów selectorów:

$$('.class-a,.class-b');
$$('div[class~="class-a"]')
$$('td:not(.class-b)');
$(element).select('.class-a');

w zasadzie to co tutaj widać, to w dużej mierze wykorzystanie selectorów dostępnych w CSS3.