Tag: thumbs

Ruby: Dragonfly gem – auto-orient for all the images

Dragonfly is an awesome image/asset management tool. It is great because of many reasons, but what I love the most, is how it handles thumbnails. You don't need to specify sizes, or anything else in the models in which you use it. Instead every type of thumbnail can be generated "on the fly", the first time you access it. For that reason, the original image (by default) is always stored. Unfortunately by default, it will not be auto-oriented based on the picture Exif data. Luckily there's an easy way out. In your Dragonfly model you need to include an after_assign block with an auto orient command and you are ready to go!

class Picture < ActiveRecord::Base
 extend Dragonfly::Model

 dragonfly_accessor :image do
  after_assign do |attachment|
   # Auto orient all the images - so they will look as they should
   attachment.convert! '-auto-orient'
  end
 end
end

After that all of your images (and all the thumbnails - since you change the original file) will be auto-oriented.

Rails + przechowywanie wielu obrazów (miniaturek, avatarów, zdjęć) w systemie

Przeglądając devpytania natknąłem się na pytanie dotyczące przechowywania zdjęć użytkowników w serwisie - biorąc pod uwagę ilości "hurtowe" (link).

Nie miałem potrzeby aby wdrażać takie rozwiązanie, ponieważ nie pisałem nigdy części systemu, która miałaby przechowywać ponad 32k plików (chociaż ostatnio się to zmieniło ;) ). Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, postanowiłem dodać taką opcję i jak to bywa w wypadku Railsów - nie zajęło mi to zbyt wiele czasu.

Rozwiązanie znalazłem tutaj. Jest ono proste jak konstrukcja cepa a jego wdrożenie nie zajmuje zbyt wiele czasu.

W katalogu config/initializers tworzymy sobie plik, np o nazwie: paperclip_extensions.rb czy tam czymś podobnym, po czym wstawiamy do tego pliku taki oto kod:

Paperclip.interpolates :hashed_path do |attachment, style|
 hash = Digest::MD5.hexdigest(attachment.instance.id.to_s + 'cos_tam_tajnego')
 hash_path = ''
 3.times { hash_path += '/' + hash.slice!(0..2) }
 hash_path[1..12]
end

Mimo że pierwotny autor na blogu uważa że cos_tam_tajnego nie jest istotne, ja pozwolę się z nim nie zgodzić ;)

Dodanie soli do tego hasha, sprawia że ktoś kto chciałby "zassać" nasze zdjęcia, przy pomocy jakiegoś kodu automatycznego, będzie miał utrudnione zadanie.

Nie dając soli, potencjalny "złodziej" bardzo szybko zauważy prawidłowość pt: MD5(id) i podział na 3 części. Stosując tutaj sól oraz moje rozwiązanie z tego wątku - zabezpieczamy się w dużym stopniu przed tego typu zagrywkami.

Po dodaniu tego rozszerzenia do Paperclipa, otrzymujemy nowe słowo "klucz" do wykorzystania z tym pluginem. Jest to :hashed_path który możemy wykorzystać tak samo jak np: :id_:style.:extension, tworząc przykładowo taką oto ścieżkę:

:url => "/pictures/:hashed_path/:id/:id_:style.:extension"

:hashed_path zostanie zamieniony na strukturę katalogów w stylu /ghw/jre/fhw. Dzięki temu w jednym katalogu nie będzie przechowywana zbyt duża liczba plików co mogłoby się skończyć problemami z systemem plików.

Według mnie implementacja tego kodu jest na tyle prosta i szybka, że warto ją włączać nawet w projekty które nie mają w założeniach być "super obciążone", ponieważ jak to w internecie bywa - wszyscy wiemy ;)

Copyright © 2024 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑