Tag: screen

Ubuntu 18.04 – Disable screen on lid close

In order to force your Ubuntu to just disable the screen on lid close, you need to do two things:

  1. Disable sleep (do nothing) on lid close
  2. Disable screen on lid close

Just follow all the steps from both sections and you should be fine.

Disable sleep (do nothing) on lid close

Copy-paste this into the terminal (as a root):

# sudo su
echo 'HandleLidSwitch=ignore' | tee --append /etc/systemd/logind.conf
echo 'HandleLidSwitchDocked=ignore' | tee --append /etc/systemd/logind.conf
sudo service systemd-logind restart

Disable screen on lid close

Copy-paste this into the terminal (as a root):

# sudo su
echo 'event=button/lid.*' | tee --append /etc/acpi/events/lm_lid
echo 'action=/etc/acpi/lid.sh' | tee --append /etc/acpi/events/lm_lid
touch /etc/acpi/lid.sh
chmod +x /etc/acpi/lid.sh

Edit the /etc/acpi/lid.sh file, paste following content and replace the your_username with your main user name:

#!/bin/bash

USER=your_username

grep -q close /proc/acpi/button/lid/*/state

if [ $? = 0 ]; then
  su -c  "sleep 1 && xset -display :0.0 dpms force off" - $USER
fi

grep -q open /proc/acpi/button/lid/*/state

if [ $? = 0 ]; then
  su -c  "xset -display :0 dpms force on &> /tmp/screen.lid" - $USER
fi

Odpalanie wielu serwerów z pomocą jednego polecenia

Trafiają się nam projekty, w których wymagane jest uruchamianie kilku (kilkunastu) usług zanim będziemy mogli pracować. Odpalanie tego (i zarządzanie) w kilku oknach jest delikatnie mówiąc niewygodne.

Aby sobie to ułatwić, wystarczy napisać prosty skrypt w Bashu, który dane serwery będzie odpalał bezpośrednio w screenie. Ostatni z odpalanych serwerów pozostawimy "na wierzchu", dopisując kod który w momencie naciśnięcia na nim Ctrl+C (zamknij), wyłączy wszystkie pozostałe serwery. W ten sposób będziemy mogli łatwo i wygodnie zarządzać uruchamianiem i zamykaniem całego projektu. Dodamy sobie także alias tak, aby móc wygodnie wywoływać nasz skrypt.

Załóżmy, że nasz projekt nazywa się Kotowari. Wszystkie tworzone (później) screeny będą zawierać w sobie tę nazwę. Dzięki temu, będziemy mogli je zabić pozostawiając inne pracujące screeny (nie związane z projektem). Zdefiniujemy sobie także pułapkę na Ctrl+C:

trap close_screens INT

function close_screens() {
	kill -9 `ps aux  | awk '/Kotowari/{print $2}'`
	screen -wipe
}

Teraz pora na odpalanie kolejnych serwerów. Serwery które odpalamy przez init.d lub takie które nie potrzebują do pracy konsoli (nie "zostają" w niej), możemy odpalać bezpośrednio czyli:

sudo /etc/init.d/apache2 start;
sudo /etc/init.d/mysql start;

Warto zwrócic uwagę, że nie zostaną one zabite podczas zamykania projektu. Dlaczego to tak zostawiam? Tego typu procesy i tak zazwyczaj chodzą niezależnie od danego projektu i są współdzielone (zazwyczaj są też włączane przy boocie systemu - próbujemy je włączyć tak dla pewności). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby je zamykać w napisanej powyżej funkcji close_screens().

Teraz pora na procesy dedykowane naszej aplikacji i zamknięcie całości:

screen -d -S "Kotowari Proc 1" -m "/sciezka/do/naszego/procesu1"
screen -d -S "Kotowari Proc 2" -m "/sciezka/do/naszego/procesu2"

"/sciezka/do/naszego/procesu3"

close_screens

Ostatni proces nie jest uruchamiany w screenie, ponieważ on ma nam zostać "na" konsoli. Jego zamknięcie zainicjuje funkcję close_screens która zamknie resztę z procesów ukrytych w screenach.

Jeszcze tylko alias:

alias nasz_projekt="/sciezka/do/naszego/skryptu.sh"

Całość:

trap close_screens INT

function close_screens() {
	kill -9 `ps aux  | awk '/Kotowari/{print $2}'`
	screen -wipe
}

sudo /etc/init.d/apache2 start;
sudo /etc/init.d/mysql start;

screen -d -S "Kotowari Proc 1" -m "/sciezka/do/naszego/procesu1"
screen -d -S "Kotowari Proc 2" -m "/sciezka/do/naszego/procesu2"

"/sciezka/do/naszego/procesu3"

close_screens

Copyright © 2024 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑