Tag: routing error

NoMethodError: undefined method `split’ for true:TrueClass

Weird errors occurs:

NoMethodError: undefined method `split' for true:TrueClass
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:360:in `block in <class:Generator>'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/generatable_regexp.rb:197:in `call'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/generatable_regexp.rb:197:in `parameterize'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/generatable_regexp.rb:170:in `block in generate_from_segments'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/generatable_regexp.rb:164:in `map'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/generatable_regexp.rb:164:in `generate_from_segments'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/generatable_regexp.rb:57:in `generate'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/route.rb:107:in `generate'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/route_set.rb:242:in `block in generate'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/route_set.rb:240:in `each'
  /long_path/rack-mount-0.8.3/lib/rack/mount/route_set.rb:240:in `generate'
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:453:in `generate'
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:494:in `generate'
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:490:in `generate_extras'
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:486:in `extra_keys'
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_controller/test_case.rb:145:in `assign_parameters'
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_controller/test_case.rb:438:in `process'
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_controller/test_case.rb:49:in `process'
  /long_path/devise-2.0.1/lib/devise/test_helpers.rb:19:in `block in process'
  /long_path/devise-2.0.1/lib/devise/test_helpers.rb:70:in `catch'
  /long_path/devise-2.0.1/lib/devise/test_helpers.rb:70:in `_catch_warden'
  /long_path/devise-2.0.1/lib/devise/test_helpers.rb:19:in `process'
  /long_path/actionpack-3.1.3/lib/action_controller/test_case.rb:370:in `post'

when trying to perform get request in functional tests:

get :smthng

So WTF? This type of error occurs when we have a route with :format:

  post '/' => 'smthing#create', :format => true

but the request is performed without :format option. To fix it, just add :format into your request:

get :smthng, :format => :json

Rails3 i ustawianie modułu głównego aplikacji (scope)

Przepisując część kliencką CMSa na nowe Railsy, natknąłem się na pewien problem. Jak zamapować moduł w taki sposób aby był on widoczny bez prefiksu?

Mógłbym przerzucić całość kontrolerów z modułu Site(domyślny moduł gdzie trzymam część "kliencką" CMSa) do roota, ale nie jest to zbyt dobre rozwiązanie (zaczyna się robić bałagan).

Okazało się, że nowy Routing jest w tym wypadku nader wygodny. Wystarczy skorzystać z polecenia scope i przekierować żądania w obrębie roota, do naszego modułu:

 scope :module => "site" do
  resources :jakiszasob
  resources: jakiszasob2
 end

A tak w ogóle, to polecam przeglądnięcie tego adresu: http://edgeguides.rubyonrails.org/routing.html. Znajduje się tam kompletny przewodnik do nowego routingu.

Copyright © 2022 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑