Przyszło mi dzisiaj napisać możliwie najprostszą możliwą księgę gości w PHP. Stwierdziłem, że się z wami podzielę :) Miała nie korzystać z bazy danych i nie mieć walidacji :) także jest naprawdę prosta. Na dodatek całość zawiera się aż w jednym pliku.

Najpierw zdefiniujemy sobie stałą, w której będziemy trzymać nazwę pliku przechowującego wpisy:

define("DB_FILE_NAME", 'baza.dat');

Następnie stworzymy metodę, która sprawdzi czy plik DB_FILE_NAME istnieje, a jeśli nie - to go utworzy:

function gb_init(){
 // sprawdzamy czy plik istnieje
 if (!file_exists(DB_FILE_NAME)){
  // jesli nie, to go tworzymy
  $f = fopen(DB_FILE_NAME, 'w');
  fclose($f);
 }
}

Następnie utworzymy metodę która będzie dodawać nam wpisy. Jeśli ktoś nie będzie miał nicka, to jako nick wpisze "Gość":

function add_entry($nick, $tresc){
 $nick = HTMLSpecialChars($nick);
 $tresc = HTMLSpecialChars($tresc);
 if($nick=="") $nick = "Gość";
 $date = date("j.m.Y G:i");
 $text = ereg_replace("\n", "<br />", $tresc);
 $wynik = '<b>'. $nick . '</b>'. "   " . $date . '|||' .$text. "\n";

 $fp = fopen(DB_FILE_NAME, "a");
 
 fwrite ($fp, $wynik);
 fclose($fp);
}

Następnie całość inicjujemy (przed htmlem - ponieważ to jest obsługa dodawania wpisów, a nie ich wyświetlania):

 gb_init();
 if ($_POST['nick'] && $_POST['tresc']){
  add_entry($_POST['nick'], $_POST['tresc']);
 }

Teraz pozostaje nam wyświetlić pliki:

$myFile = fopen(DB_FILE_NAME, "r");
$i = -1;
while (!feof($myFile)) {
 $myLine = fgets($myFile, 2000);
 $i++;
}
fclose($myFile);

echo "Ilość wpisów w Księdze: $i<br /><br />";
// ładujemy pliki w odwrotnej kolejnosci
$file = array_reverse(file('baza.dat'));
// I wyświetlamy rozdzielajac dane - seperator to |||
foreach ($file as $key => $value) {
 list($imie, $tresc) = explode("|||", $value);
 echo $imie . '<br />';
 echo $tresc . '<br /><br />';
 echo '<hr>';
}

Pozostaje nam jeszcze tylko formularz dodawania wpisów:

<form method="post" action="ksiega.php?id=zapisz">
<div>
  Imię: <input type="text" name="nick" /><br />
  Treść:<br />
  <textarea cols="35" name="tresc" rows="12"></textarea> <br />
  <input type="submit" value="Wyślij"/>
</div>
</form>