Dzisiaj pisząc kolejną porcję testów do Senpuu v5, po odpaleniu ich pod RCovem i Rubym 1.8.7 napotkałem na taki oto błąd:

Errno::EMFILE: Too many open files

Błąd ten związany jest z ilością otwartych jednocześnie plików (co ciekawe nie wystąpił podczas odpalania testów pod 1.9.2). Okazuje się, że tego typu wywołania:

file = File.new(File.join(Rails.root, "sciezka/do/pliku"), 'rb')

nie są nigdy zamykane, więc otwierając przykładowo 100 plików, żaden z nich nigdy nie zostanie zamknięty (przy zamykaniu aplikacji zostana). Z czasem ilość otwartych plików narasta i po pewnym czasie następuje zgłoszenie wyżej wspomnianego wyjątku. Rozwiązanie jest nader proste: zamykajmy otwierane pliki :)

W przypadku aplikacji jest to dość proste (robimy coś na pliku, kończymy i zamykamy). Jak jednak zapanować nad otwartymi plikami w testach? Przyznam szczerze, że jestem zbyt dużym leniem aby pamiętać o zamykaniu każdego pliku otworzonego w każdym teście. Z tego względu warto zbudować sobie prosty garbage collector który zajmie się tym za nas. Jak to zrobić pokaże na przykładzie podpięcia takiego kodu pod ActiveSupport::TestCase. Nic nie stoi na przeszkodzie aby tę metodę stosować także dla innych frameworków jak np. RSpec.

W metodze setup deklarujemy zmienną instancyjną, która przechowywać będzie nasze otwarte pliki:

 def setup
  super
  # Jakis inny kod ...
  @opened_files = []
 end

W metodzie teardown zamykamy wszystko:

 def teardown
  super
  # Jakis inny kod
  @opened_files.each { |f| f.close }
 end

I ostatnia z metod - metoda otwierająca pliki i zapamiętująca je w naszej zmiennej:

 def open_file(file = nil)
  return nil if filename.nil?
  file = File.new(File.join(Rails.root, file), 'rb')
  @opened_files << file
  file
 end

Od teraz, korzystając z metody open_file nie musimy się martwić otwartymi plikami. Zostaną automatycznie zamknięte podczas wywołania metody teardown.