O tym dlaczego ważne jest generowanie losowych ID, pisałem już w innym poście. Tutaj opiszę jak działa najważniejsza część mojego pluginu. Do pobrania jest tutaj.

Jak go dodać do klasy:

class CoolClass < ActiveRecord::Base
  acts_as_random
end

I od tego momentu generuje nam losowe wartości naszych id. W każdej klasie dziedziczącej po ActiveRecord, dodając acts_as_random, otrzymamy pseudolosowe id.

A działa to tak:

   def before_create
    range = 2147483647
    id = rand(range)
    while self.class.exists?(id) do
     id = rand(range)
    end
    self.id = id
   end

Malutko prawda? :)
Najpierw mamy deklarację zakresu INT(11) w (nawiasem mówiąc, taka sama jest w Postgresie. Wynika to z rozmiaru INTa a nie specyfikacji danego systemu bazodanowego). Następnie losujemy id z naszego zakresu, czyli od 0 do range. Sprawdzamy czy taki wpis istnieje i jeśli tak, to dopóki wpisy o ID takim jak losujemy istnieją, to musimy losować inne ID. Kiedy już mamy ID to po prostu je przydzielamy do naszego obiektu.

Proste, w miarę czytelne, niewielkie, ale swoje robi. Plusem tego pluginu jest to, że można go podpinać pod już istniejące projekty mające autoincrement. Stare elementy będą inkrementowane, ale nowe już nie.