Witam w części drugiej poradnika poświęconego przygotowaniu kodu do umieszczenia na serwerze. W części tej zajmiemy się skonstruowaniem modelu który będzie generował nam losowe kawałki kodu oraz ew. losowe ciągi na potrzeby zaśmiecania.

Pierwszą rzeczą jaką sobie ustalimy, będzie to ile potrzebujemy takich komentarzy. Ja założyłem sobie że różnych potrzebujemy około 10^4, tak więc ustawiłem stałą na takową wartość:

  # Ilość komentarzy
  COMMENT_NR = 10**4

Opis klasy którą stworzymy, zacznę niejako od końca. Jednak jest to dość ważne. Nie każdy plik jaki mamy w systemie ma w sobie włączoną obsługę utf-8. Z tego względu przenosząc nasze "losowe" kawałki kodu, musimy m.in. pozbyć się polskich znaków. Wykonać to można bardzo prosto, korzystając z poniższego kodu:

  private

  # Usuwa polskie znaki z komentarzy zeby sie nie czepiał ruby ze nie utf
  def self.to_comment(temp)
   temp.gsub!(/[âäàãáäå�?ăąǎǟǡǻ�?ȃȧẵặ]/,'a')
   temp.gsub!(/[ëêéèẽēĕėẻȅȇẹȩęḙḛ�?ếễểḕḗệ�?]/,'e')
   temp.gsub!(/[�?iìíîĩīĭïỉ�?ịįȉȋḭɨḯ]/,'i')
   temp.gsub!(/[òóôõ�?�?ȯö�?őǒ�?�?ơǫ�?ɵøồốỗổȱȫȭ�?�?ṑṓ�?ớỡởợǭộǿ]/,'o')
   temp.gsub!(/[ùúûũūŭüủůűǔȕȗưụṳųṷṵṹṻǖǜǘǖǚừứữửự]/,'u')
   temp.gsub!(/[ỳýŷỹȳ�?ÿỷẙƴỵ]/,'y')
   temp.gsub!(/[ñǹń]/,'n')
   temp.gsub!(/[çć]/,'c')
   temp.gsub!(/[ß]/,'ss')
   temp.gsub!(/[œ]/,'oe')
   temp.gsub!(/[ij]/,'ij')
   temp.gsub!(/[�?ł]/,'l')
   temp.gsub!(/[ś]/,'s')
   temp.gsub!(/[źż]/,'z')
   temp.gsub!(/\#\{/, '\\#\\{')
   temp
  end

Kolejną (już nie prywatną) metodą, jest metoda generująca losową ilość spacji. Ot tak żeby kod wyglądał na jeszcze bardziej "rozwalony":

  # Zwraca losową ilość spacji
  def self.spaces
   value = ''
   (100...rand(256)).collect { |n| value << ' ' }.join()
   value
  end

Przyda się też generator losowych stringów:

  # Zwraca losowego stringa
  def self.string
   value = ''
   (50...(rand(256)+51)).collect{ |n|
    chr = (65 + rand(55)).chr
    value << chr if chr != '\\'
   }.join
   value
  end

Oraz najważniejsze, czyli generator "kawałków" kodu. Skąd wziąć takie kawałki? Z innych plików z naszego systemu. W ten sposób powstanie "zupa" która na pierwszy rzut oka wygląda strasznie (a taki właśnie efekt chcemy osiągnąć).

Przygotowanie takich śmieciowych kawałków jest bardzo proste. Czytamy katalog app i wybieramy z niego losowe linijki które są kodem (odrzucamy komentarze).

   # Narazie nie ma komentarzy żadnych
   @trash = []

   # Najpierw do zmiennej tymczasowej załadujmy kawałki kodu aplikacji
   app_parts = []
   Find.find(path){ |f|
    # Jeśli to nie plik .rb (czyli z kodem) to idz dalej

    next unless f[f.size-3, f.size-1] == '.rb'
    file = File.open(f, "r")
    file.each_line {|l|
     a = l.strip
     next if a[0] == "\#" || a.size < 3
     app_parts << self.class.to_comment(l.strip)
    }

    break if app_parts.size >= COMMENT_NR
   }

Mając już losowe kawałki kodu, "przemieszajmy" je w proporcjach 3:1 z jakimiś losowo wygenerowanymi stringami:

   COMMENT_NR.times { |nr|
    if nr % 4 == 0
     @trash << self.class.string
    else
     @trash << app_parts[rand(app_parts.size-1)]
    end
   }

Ostatnią rzeczą jakiej potrzebujemy, jest metoda do zwracania losowej linijki:

  # Zwraca linie z jakimś losowym czymś
  def line(line = nil)
   @trash[line] if line
   @trash[rand(@trash.size-1)] unless line
  end

Z całości korzysta się bardzo prosto:

# Tworzymy randomera do generowania smieciowych kawałków tekstu
rand = Randomer.new
# Generujemy losową ilość spacji
rand.class.spaces
# Generujemy sobie jakąś losową linijkę
rand.line

Cały model wygląda tak:

 # Najpierw stworzymy sobie "śmietnisko" komentarzowe
 # Czyli załadujemy dużo różnych kawałków kodu ;)
 class Randomer
  # Ilość komentarzy
  COMMENT_NR = 10**4

  # Załadujemy sobie tutaj do tablicy - losowe komentarze, na zmianę
  # generowane dynamicznie (ciągi znaków) jak i kawałki kodu z innych plików
  def initialize(path = './app/')
   # Narazie nie ma komentarzy żadnych
   @trash = []

   # Najpierw do zmiennej tymczasowej załadujmy kawałki kodu aplikacji
   app_parts = []
   Find.find(path){ |f|
    # Jeśli to nie plik .rb (czyli z kodem) to idz dalej

    next unless f[f.size-3, f.size-1] == '.rb'
    file = File.open(f, "r")
    file.each_line {|l|
     a = l.strip
     next if a[0] == "\#" || a.size < 3
     app_parts << self.class.to_comment(l.strip)
    }

    break if app_parts.size >= COMMENT_NR
   }

   COMMENT_NR.times { |nr|
    if nr % 4 == 0
     @trash << self.class.string
    else
     @trash << app_parts[rand(app_parts.size-1)]
    end
   }
  end

  # Zwraca linie z jakimś losowym czymś
  def line(line = nil)
   @trash[line] if line
   @trash[rand(@trash.size-1)] unless line
  end

  # Zwraca losowego stringa
  def self.string
   value = ''
   (50...(rand(256)+51)).collect{ |n|
    chr = (65 + rand(55)).chr
    value << chr if chr != '\\'
   }.join
   value
  end

  # Zwraca losową ilość spacji
  def self.spaces
   value = ''
   (100...rand(256)).collect { |n| value << ' ' }.join()
   value
  end

  private

  # Usuwa polskie znaki z komentarzy zeby sie nie czepiał ruby ze nie utf
  def self.to_comment(temp)
   temp.gsub!(/[âäàãáäå�?ăąǎǟǡǻ�?ȃȧẵặ]/,'a')
   temp.gsub!(/[ëêéèẽēĕėẻȅȇẹȩęḙḛ�?ếễểḕḗệ�?]/,'e')
   temp.gsub!(/[�?iìíîĩīĭïỉ�?ịįȉȋḭɨḯ]/,'i')
   temp.gsub!(/[òóôõ�?�?ȯö�?őǒ�?�?ơǫ�?ɵøồốỗổȱȫȭ�?�?ṑṓ�?ớỡởợǭộǿ]/,'o')
   temp.gsub!(/[ùúûũūŭüủůűǔȕȗưụṳųṷṵṹṻǖǜǘǖǚừứữửự]/,'u')
   temp.gsub!(/[ỳýŷỹȳ�?ÿỷẙƴỵ]/,'y')
   temp.gsub!(/[ñǹń]/,'n')
   temp.gsub!(/[çć]/,'c')
   temp.gsub!(/[ß]/,'ss')
   temp.gsub!(/[œ]/,'oe')
   temp.gsub!(/[ij]/,'ij')
   temp.gsub!(/[�?ł]/,'l')
   temp.gsub!(/[ś]/,'s')
   temp.gsub!(/[źż]/,'z')
   temp.gsub!(/\#\{/, '\\#\\{')
   temp
  end
 end

W tej części zrobiliśmy "śmieciarza" który będzie nam brudził w kodzie. W następnej (ostatniej już) części sprawimy że to wszystko zacznie działać :)

Tutaj możesz zobaczyć pozostałe części tutoriala: